Results of the Competition

The Finalists of Asian Piano Open

An Sohee (South Korea)

Gu Xinhao (China)

Korovin Nikita (Russia)

Lao Ruisi (China)

Li Chen-Wei (China / Taiwan)

Liu Yongqiu (China)

Luo Jie (China)

Matsutani Naomi (Japan)

Nesterova Anastasia (Russia)


The Winners of Asian Piano Open

1st Prize – Liu Youngqiu (China)

2nd Prize – Nesterova Anastasia (Russia)

3rd Prize – Gu Xinhao (China)

The Special Prize for the best interpretation of the piece of A. Shor – Liu Youngqiu (China)


5 participants of Malta International Piano Competition within Malta International Music Festival 2018:

Liu Youngqiu (China)

Nesterova Anastasia (Russia)

Gu Xinhao (China)

Korovin Nikita (Russia)

Matsutani Naomi (Japan)